Prof.Dr. Şefik KURULTAY

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. M.Kemal SEZGİNTÜRK

Fen Edebiyat Fakültesi

Prof.Dr. Nilda TURGUT

Tıp Fakültesi

Doç.Dr. Emrah İsmail ÇEVİK

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doç. Dr. Ümit GEÇGEL
Ziraat Fakültesi
Doğan Demir
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı(Sekreterya)